Alexey Ignashov

Alexey Ignashov

Announcement Date: 27. 10. 2012

Kola: 3
Délka kola: 3 minuty
Styl: thaibox
Výsledek: Decision (Unanimous)
Místo konání: Nitra, Slovensko
Akce: Nitrianska Noc Bojovnikov